070 960 44 53

Rörinspektion


Vi utför inspektioner i rörledningar i flertalet olika miljöer. Med Vattentäta kameror i olika storlekar kan vi inspektera ledningar i dimensioner från ca: 15mm-1500mm. Det vanligaste filmningarna är Spill och dagvattenledningar i mark och fastigheter, men vi gör även inspektioner i vattenbrunnar, ventilationer och skorstenar mm. Inspektionen kan ske med flera olika kameror från handhållna som sitter på en glasfiberål som handmatas in i ledningarna till motordrivna kameravagnar som körs genom ledningen.

Alla inspektioner kan spelas in och lämnas till slutkund direkt på plats efter avslutat arbete. Välj mellan pappersutskrift, USB-minne eller inloggning på en molntjänst för total åtkomst. Inspektionsprotokollen är godkända som slutbesiktningshandlingar. Vi använder oss av WinCan och VA-Online. Vi är auktoriserade rörinspektörer av STVF =Sveriges TV-inspektionsföretag.

Våra kunder är alltifrån privatkunder med återkommande stopp i avloppet, till bygg och mark-entreprenörer som utför nyproduktion. Även fastighetsägare och samfällighetsföreningar som vill kontrollera sitt ledningsnät eller ha ett underlag inför ett stambyte.

Vi är ständigt uppdaterade med alla nödvändiga Utbildningsbevis, kurser och behörighetslegitimationer som krävs såsom t.e.x. ID06. STVF, Auktoriserad Rörinspektör. APV, Arbete på väg. Safe construction traning.