070 960 44 53

Lutningsmätning


Lutningsmätning även kallat Riktningsavvikelse gör vi med kameravagnen som körs i ledningen mellan till exempel två brunnar, då vagnen har registrerat framåt eller bakåtlutning sammanställs sedan ett protokoll med en linje där hela sträckan presenteras. Där kan man lätt se om sträckan innehåller bakfall eller svackor. Det går även att lägga in dem verkliga brunnshöjderna för att få ett mer exakt resultat.