070 960 44 53

Ledningssökning


Söka efter en ledning eller sonda fram ett rör kan behövas om ni vill veta hur ledningen går och hur djupt den ligger. Med en sond monterad på en rörål som skjuts igenom ledningen kan vi söka dess läge ovan mark med en sökenhet, och få precist läge och djup.

En sond är också monterad i kamerahuvuden så lokalisering kan utföras i samband med rörinspektion.

Lokalisering kan vi göra i ledningar av plast, betong och gjutjärn.