070 960 44 53

Deformationsmätning


Deformationskontroll av plastledningar, Även kallat Ovalitetsmätning gör vi med en så kallad ringlaser som fästes på vanliga kameravagnen som körs genom ledningssträckan som skall mätas. Denna mätning är konstant och vi levererar ett protokoll med hela ledningssträckan dokumenterad i Pdf format och utskrift.

Denna metod används framförallt vid slutbesiktning av nylagda ledningar. Då denna mätning görs med kameravagnen gör ofta den vanliga inspektionen samtidigt.