070 960 44 53

Rörinspektion


Vi utför inspektioner i rörledningar i flertalet olika miljöer. Med Vattentäta kameror i olika storlekar kan vi inspektera ledningar i dimensioner från ca: 15mm-800mm. Det vanligaste filmningarna är Spill och dagvattenledningar i mark och fastigheter, men vi gör även inspektioner i vattenbrunnar, ventilationer och skorstenar mm. Inspektionen kan ske med flera olika kameror från handhållna som sitter på en glasfiberål som handmatas in i ledningarna till motordrivna kameravagnar som körs genom oftast längre sträckor.

Alla inspektioner kan spelas in och lämnas till slutkund direkt på plats efter avslutat arbete. Välj mellan pappersutskrift, USB-minne eller inloggning på en molntjänst för total åtkomst. Inspektionsprotokollen är godkända som slutbesiktningshandlingar. Vi använder oss av WinCan och VA-Online. Vi är auktoriserade rörinspektörer av STVF =Sveriges TV-inspektionsföretag.

Våra kunder är alltifrån privatkunder med återkommande stopp i avloppet, till bygg och mark-entreprenörer som utför nyproduktion. Även fastighetsägare och samfällighetsföreningar som vill kontrollera sitt ledningsnät eller ha ett underlag inför ett stambyte.